Verejné zbierky

Verejná zbierka - Život pod vežou

názov zbierky: „Život pod vežou“
číslo zbierky: 000-2021-030467
organizátor zbierky: NUCUS

zbierku môžete podporiť dobrovoľným príspevkom na účet:  SK74 8330 0000 0027 0203 2604

QR_zivot_pod_vezou