Kontakt

Sídlo občianskeho združenia:

Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany

Emailová adresa:

nucus@nucus.sk

číslo bankového spojenia:

SK61 8330 0000 0020 0203 2435