Aktuálne projekty

Získaných

100 €

cieľ

6 700 €

Ukončenie

31.12.2021

naplnených 1.5%