O nás

Občianske združenie NUCUS

OZ bolo založené v roku 2020.
Poslaním združenia je pomoc pri napĺňaní základných potrieb detí a mládeže, rodiny a starých ľudí (telesných, duševných, spoločenských, materiálnych a duchovných).

Združenie všestranne podporuje inštitúciu rodiny vo všetkých jej formách. 
Organizuje rôzne podujatia  kultúrneho, športového, východno-vzdelávacieho a spoločenského charakteru, ktoré  prispievajú k rozvoju ľudskej osobnosti v každom veku.
Vytvára vhodné prostredie pre ľudí k stretávaniu sa a k rozvoju zdravých medziľudských vzťahov, k poskytovaniu vzájomnej podpory a pomoci.

PREDSEDA ZDRUŽENIA:
Ľuboš Kováč

KONTROLNÁ RADA:
Miloš Zárecký
Juliana Belicová

DOKUMENTY

rodina

vzdelanie

Umenie

Hodnoty

Kultúrne pamiatky